„Analitički postupci u reviziji“ - online seminar, 26.05.2022. godine

„Analitički postupci u reviziji“ - online seminar, 26.05.2022. godine

Uto, 17. Maj. 2022.


Revizorska komora FBiH organizira interaktivni online seminar, koji će se održati 26.05.2022. godine

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovineu okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga

dana 26.05.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati 

organizira interaktivni specijalistički online seminar - webinar:

„Analitički postupci u reviziji“

Sadržaj 

Ø  Uvodna izlaganja;  Koncepti i metode uzorkovanja u reviziji (MRevS 530)

 • Vrste i planiranje revizijskog postupka
 • Veličina i odabir uzorka
 • Vrjednovanje rezultata

     Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

 • Analitički postupci u planiranju revizije, dokaznim postupcima i na kraju revizije sukladno MRevS-u 315 (izmijenjen) - identificiranje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja i MRevS-u 520 - Analitički postupci
 • Pojmovno određenje analitičkih postupaka u angažmanima revizije financijskih izvještaja.
 • Svrha i područja primjene analitičkih postupaka u angažmanima revizije financijskih izvještaja prema MRevS-u 520.
 • Preliminarni analitički postupci kao postupci procjene rizika značajnog pogrešnog prikazivanja prema MRevS-u 315 (izmijenjen) radi utvrđivanja vrste, vremenskog rasporeda i opsega daljnjih revizijskih postupaka.
 • Primjeri korištenja preliminarnih analitičkih postupaka u angažmanima revizije financijskih izvještaja.
 • Primjena dokaznih analitičkih postupaka – određivanje prikladnosti pojedinih analitičkih postupaka za tvrdnje, ocjenjivanje pouzdanosti podataka iz kojih se izvode revizorova očekivanja za evidentirane iznose ili pokazatelja, razvijanje očekivanja evidentiranih iznosa ili pokazatelja, određivanje razlika između evidentiranih iznosa i očekivanih vrijednosti.
 • Primjeri korištenja dokaznih analitičkih postupaka u prikupljanju revizijskih dokaza u angažmanima revizije fin.izvještaja.
 • Analitički postupci koji pomažu kada se stvaraju opći zaključci na kraju angažmana revizije fin.izvještaja
 • Važnost dokumentiranja primjene analitičkih postupaka u angažmanima revizije financijskih izvještaja
 • Pregled instrumenata i postupaka analize financijskih izvještaja kao analitičkih postupaka u angažmanima revizije fin.izvještaja.
 • Primjer korištenja instrumenata i postupaka analize fin.izvještaja kao analitičkih postupaka u angažmanima revizije fin.izvještaja.
 • Povezanost analitičkih postupaka s ostalim revizijskim postupcima prikupljanja revizijskih dokaza i revizijskim testovima.

           Predavač: prof.dr.sc. Boris Tušek, redoviti profesor u trajnom zvanju, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Način pristupa webinaru

Webinar će biti održan putem aplikacije Zoom, koju je moguće besplatno preuzeti na sljedećem linku: https://zoom.us/download ili putem linka za pristup webinaru koji ćemo prijavljenim učesnicima dostaviti (verzija za desktop/laptop računare). Za korisnike mobilnih telefona i tableta dostupna je i mobilna Zoom aplikacija, koju je moguće preuzeti na App Store-u (Apple uređaji) i Google Play Store-u (uređaji na Android OS-u).

Prijavljivanje na webinar

U prilogu, ispod teksta ove obavijesti, se nalazi prijavni obrazac za webinar. Učesnici nam putem popunjenog prijavnog obrasca kojim se prijavljuju trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, odnosno e- mail adrese na koje će im biti poslan link preko kojeg će biti omogućeno online pristupiti webinaru (putem aplikacije Zoom).

Popunjeni prijavni obrazac molimo dostavite na našu  e-mail adresu: info@rkfbih.ba, najkasnije do 25.05.2022. u 15 sati.

Participacija troškova

Učesnici učestvuju u pokriću troškova webinara u iznosu od 90,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova webinara se vrše prije početka webinara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Informacija o bodovanju

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-42/22 od 16.05.2022 ovaj online seminar odnosno organizirano učenje/razvoj priznaje kao kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od 7 sati/bodova ili ekvivalentnih mjernih jedinica.

Kontakt za više informacija

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim webinarom su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba

Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

Napomena: Učesnicima će na dan izvođenja webinara od 9.00 sati biti na raspolaganju naša podrška u slučaju eventualnih poteškoća u vezi online pristupa i praćenja webinara.

PRIJAVNI OBRAZAC

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7