Članstvo

U skladu sa odredbama Statuta i Pravilnika o vođenju registara revizorskih društava i ovlaštenih revizora u RKFBiH Komora vodi sljedeće registre članstva, i to:

Napomena: Prezentiran je prikaz bitnih podataka iz Registara članstva društava za reviziju i ovlaštenih revizora koji se vode pri Revizorskoj komori FBiH. Registri članstva koji se vode pri Komori sadrže detaljne podatke o društvima za reviziju i ovlaštenim revizorima članovima Revizorske komore FBiH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7