Članstvo

Komora vodi sljedeće registre članstva:

Napomena: Prezentiran je prikaz bitnih podataka iz Registara članstva koji se vode pri Revizorskoj komori FBiH. Registri članstva koji se vode pri Komori sadrže detaljne podatke o društvima za reviziju i licenciranim ovlaštenim revizorima članovima Revizorske komore FBiH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7