Podrška razvoju

Održan seminar „Nefinansijsko izvještavanje; Planiranje revizije i izrada plana revizije u skladu s MReVs; Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte“

Održan seminar „Nefinansijsko izvještavanje; Planiranje revizije i izrada plana revizije u skladu s MReVs; Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte“

Pon, 17. Jul. 2023.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 17.07.2023.godine u Sarajevu je održan jednodnevni seminar: „Nefinansijsko izvještavanje; Planiranje revizije i izrada plana revizije u skladu s MReVs; Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte“

Održan seminar „Prezentiranje izvještaja neovisnog revizora; Statusne promjene i obaveza revizije; Transferne cijene u praksi“

Održan seminar „Prezentiranje izvještaja neovisnog revizora; Statusne promjene i obaveza revizije; Transferne cijene u praksi“

Čet, 25. Maj. 2023.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 25.05.2023.godine u Sarajevu je održan jednodnevni seminar: „Prezentiranje izvještaja neovisnog revizora; Statusne promjene i obaveza revizije; Transferne cijene u praksi“

Održan seminar „Kibernetička sigurnost-izazovi za revizore; Revizijski program za prihode u svjetlu MSFI 15; Revizijski program za usklađenost sa zakonom i zakonskom regulativom MrevS 250“

Održan seminar „Kibernetička sigurnost-izazovi za revizore; Revizijski program za prihode u svjetlu MSFI 15; Revizijski program za usklađenost sa zakonom i zakonskom regulativom MrevS 250“

Sri, 15. Mar. 2023.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 14.03.2023.godine u Sarajevu je održan jednodnevni seminar: „Kibernetička sigurnost-izazovi za revizore; Revizijski program za prihode u svjetlu MSFI 15; Revizijski program za usklađenost sa zakonom i zakonskom regulativom MrevS 250“

Održan seminar „Izazovi revizijske profesije s aspekta javnog sektora i izvještavanja o održivosti“

Održan seminar „Izazovi revizijske profesije s aspekta javnog sektora i izvještavanja o održivosti“

Čet, 22. Dec. 2022.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 21.12.2022.godine u Sarajevu je održan jednodnevni seminar: „Izazovi revizijske profesije s aspekta javnog sektora i izvještavanja o održivosti“

Održan seminar „Implikacije Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti na revizijsku profesiju“

Održan seminar „Implikacije Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti na revizijsku profesiju“

Pet, 18. Nov. 2022.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 18.11.2022.godine u Sarajevu je održan jednodnevni seminar: „Implikacije Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti na revizijsku profesiju“

Održan seminar „Primjena MRevS“

Održan seminar „Primjena MRevS“

Čet, 15. Sep. 2022.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 15.09.2022.godine u Sarajevu je održan jednodnevni seminar: „Primjena MRevS“

Održan webinar „Analitički postupci u reviziji“

Održan webinar „Analitički postupci u reviziji“

Pon, 30. Maj. 2022.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 26.05.2022. održan je interaktivni online specijalistički seminar: „Analitički postupci u reviziji“

Održan webinar „Korporativno upravljanje i pandemija COVID-19; Ključna revizijska pitanja kao instrument unaprjeđenja kvalitete revizije“

Održan webinar „Korporativno upravljanje i pandemija COVID-19; Ključna revizijska pitanja kao instrument unaprjeđenja kvalitete revizije“

Pet, 17. Dec. 2021.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 14.12.2021. održan je interaktivni online seminar: „Korporativno upravljanje i pandemija COVID-19; Ključna revizijska pitanja kao instrument unaprjeđenja kvalitete revizije“

Održan webinar „Revizija informacionih sistema; Međunarodni standardi za angažmane sa izražavanjem uvjerenja i međunarodni standardi za povezane usluge“

Održan webinar „Revizija informacionih sistema; Međunarodni standardi za angažmane sa izražavanjem uvjerenja i međunarodni standardi za povezane usluge“

Pet, 19. Nov. 2021.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 18.11.2021. održan je interaktivni online seminar: „Revizija informacionih sistema; Međunarodni standardi za angažmane sa izražavanjem uvjerenja i međunarodni standardi za povezane usluge“

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7