Revizorska komora

Informacije o Revizorskoj komori FBiH

Revizorska komora FBiH je stručna organizacija društava za reviziju i ovlaštenih revizora koji posluju na teritoriji FBiH i djeluje u cilju unaprijeđenja i zaštite profesije, primjene međunarodne revizorske regulative i organiziranja u pružanju usluga u ovoj oblasti.

​​​​Članstvo

Društva za reviziju i ovlašteni revizori

Prikaz bitnih podataka iz Registara članstva društava za reviziju i ovlaštenih revizora koji se vode pri Revizorskoj komori FBiH. Registri članstva koji se vode pri Komori sadrže detaljne podatke o društvima za reviziju i ovlaštenim revizorima članovima Revizorske komore FBiH.

Propisi

Zakoni, akti Komore, kodeksi, standardi

Revizorska komora FBiH je ustanovljena i svoju aktivnost provodi i usmjerava isključivo djelujući u zakonskim i regulatornim okvirima, primjenjujući i promovirajući međunarodnu revizorsku regulativu i standarde profesionalnog ponašanja u oblasti  revizije.

Aktuelnosti

Seminar:

Seminar: " Primjena MRevS-a“, Sarajevo 15.09.2022. godine

Sri, 07. Sep. 2022.

Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar, koji će se održati 15.09.2022. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“

„Analitički postupci u reviziji“ - online seminar, 26.05.2022. godine

„Analitički postupci u reviziji“ - online seminar, 26.05.2022. godine

Uto, 17. Maj. 2022.

Revizorska komora FBiH organizira interaktivni online seminar, koji će se održati 26.05.2022. godine

Preporuka revizorima za dodatno razmatranje događaja nakon datuma bilansa pri revizijama finansijskih izvještaja za 2021. godinu-kontekst vojnih aktivnosti na teritoriji Ukrajine i sankcija prema Rusiji/Bjelorusiji.

Preporuka revizorima za dodatno razmatranje događaja nakon datuma bilansa pri revizijama finansijskih izvještaja za 2021. godinu-kontekst vojnih aktivnosti na teritoriji Ukrajine i sankcija prema Rusiji/Bjelorusiji.

Pet, 01. Apr. 2022.

Revizorska komora FBiH skreće pažnju revizorima da pri revizijama finansijskih izvještaja za 2021 godinu sa potrebnom pažnjom razmotre potencijalne uticaje vojnih aktivnosti Rusije na teritoriji Ukrajine, kao i sankcija prema Rusiji/Bjelorusiji.

Podrška razvoju

Održan seminar „Primjena MRevS“

Održan seminar „Primjena MRevS“

Čet, 15. Sep. 2022.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 15.09.2022.godine u Sarajevu je održan jednodnevni seminar: „Primjena MRevS“

Obrasci zahtjeva

Obrasci zahtjeva za upis u registre članstva Revizorske komore FBiH

Preuzmi obrasce

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7