Nadzor

Nadzor kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora

U skladu sa članom 65. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ br.83/09) Komora nadzire kvalitetu rada društava za reviziju i ovlašenih revizora radi provjere posluju li i obavljaju li reviziju u skladu s ovim Zakonom, MSR i drugim pravilima revizorske struke.

Komora nadzire kvalitetu rada obavljenih revizija i izvještaja društava za reviziju, ugovore i naknade obavljenih revizija, ocjenjuje sistem unutarnje kontrole kvalitete revizorskog društva, provjerava vlasničke i upravljačke strukture, nadzire upošljavanje ovlaštenih revizora i provjerava druga područja u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH.

Komora nadzire kvalitet rada najmanje jednom u tri godine kod revizora i društva za reviziju koje obavlja reviziju pravnih lica od javnog interesa, odnosno najmanje jednom u šest godina kod ostalih pravnih lica.
Komora vrši nadzor u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Statutom Komore i Pravilnikom o nadzoru i provjeri kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora koji donosi Skupština Komore.
 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7