Obrasci zahtjeva za upis u registre članstva RKFBiH


 

Broj transakcijskog računa Revizorske komore FBiH:
1610000092240027, Raiffeisen bank BiH dd


Molimo da popunjene obrasce sa prilozima šaljete na adresu:

Revizorska komora Federacije BiH
La Benevolencija br. 8
71000 Sarajevo
 

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7