Podrška razvoju

Održan seminar „Novine u revizijskim i računovodstvenim standardima

Održan seminar „Novine u revizijskim i računovodstvenim standardima"

Sri, 12. Jun. 2019.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 06.06.2019.godine u Sarajevu je održan jednodnevni seminar: „Novine u revizijskim i računovodstvenim standardima"

Održan seminar „Izvještaj revizora u skladu sa novim i izmijenjenim MrevS-ima“ i „Novi MSFI 16 – Najmovi, računovodstveni i revizijski aspekt“

Održan seminar „Izvještaj revizora u skladu sa novim i izmijenjenim MrevS-ima“ i „Novi MSFI 16 – Najmovi, računovodstveni i revizijski aspekt“

Pet, 14. Dec. 2018.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 13.12.2018.godine u Sarajevu je održan jednodnevni seminar: „Izvještaj revizora u skladu sa novim i izmijenjenim MrevS-ima“ i „Novi MSFI 16 – Najmovi, računovodstveni i revizijski aspekt“

Održani seminari

Održani seminari "Osiguranje kvaliteta revizije" i "Ostali angažmani sa izražavanjem uvjerenja"

Pet, 28. Sep. 2018.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 21.09. i 22.09.2018.godine u Neumu su održani jednodnevni seminari: "Osiguranje kvaliteta revizije" i „Ostali angažmani sa izražavanjem uvjerenja“

Održan Seminar

Održan Seminar "Metodologija revizije-Studija slučaja Modul 4-Zaključivanje revizije II-dio "

Pet, 24. Nov. 2017.

U organizaciji Revizorske komore FBiH održan je Seminar: „Metodologija revizije-Studija slučaja Modul 4-Zaključivanje revizije II-dio„ dana 23.11.2017.godine, u Sarajevu

Održan Seminar

Održan Seminar "Metodologija revizije-Studija slučaja Modul 4-Zaključivanje revizije I-dio "

Uto, 14. Nov. 2017.

U organizaciji Revizorske komore FBiH održan je Seminar: „Metodologija revizije-Studija slučaja Modul 4-Zaključivanje revizije I-dio „ dana 09.11.2017.godine, u Sarajevu

Održan Seminar

Održan Seminar "Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte (MSFI za MSS)"

Pet, 29. Sep. 2017.

U organizaciji Revizorske komore FBiH održan je Seminar: „Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte (MSFI za MSS)„ dana 26.09.2017.godine, u Sarajevu

Održan Seminar

Održan Seminar "Metodologija revizije-Studija slučaja (Simulacije revizije) Modul 3-Provođenje revizije"

Uto, 04. Jul. 2017.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 30.06. i 01.07.2017.godine održan je Seminar: „Metodologija revizije-Studija slučaja (Simulacije revizije) Modul 3-Provođenje revizije„

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7