Održan seminar „Revizija u svjetlu Zakona o javnim nabavkama BiH i forenzičke analize te dogovaranje uslova revizijskih angažmana i procjena rizika značajno pogrešnog prikazivanja"

Održan seminar „Revizija u svjetlu Zakona o javnim nabavkama BiH i forenzičke analize te dogovaranje uslova revizijskih angažmana i procjena rizika značajno pogrešnog prikazivanja

Pet, 29. Nov. 2019.


U organizaciji Revizorske komore FBiH 22.11.2019.godine u Sarajevu je održan jednodnevni seminar: „Revizija u svjetlu Zakona o javnim nabavkama BiH i forenzičke analize te dogovaranje uslova revizijskih angažmana i procjena rizika značajno pogrešnog prikazivanja"

Revizorska komora FBiH je u aktivnostima podrške razvoju članstva koja ima za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) baziranih na međunarodnim revizijskim standardima, kodeksu etike profesionalnih računovođa, metodologiji revizije za mala i srednja poduzeća i važećoj zakonskoj regulativi u BiH, dana 22.11.2019 u hotelu „Radon Plaza“ u Sarajevu, organizirala jednodnevni seminar „Revizija u svjetlu Zakona o javnim nabavkama BiH i forenzičke analize te dogovaranje uslova revizijskih angažmana i procjena rizika značajno pogrešnog prikazivanja".

U radu ovog seminara su učestvovali kako iskusni revizori, tako i asistenti revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja.
Ova organizirana edukacija je od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH priznata kao KPE u trajanju od 7 sati/bodova.

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali sa seminara, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7