Održani seminari "Osiguranje kvaliteta revizije" i "Ostali angažmani sa izražavanjem uvjerenja"

Održani seminari

Pet, 28. Sep. 2018.


U organizaciji Revizorske komore FBiH 21.09. i 22.09.2018.godine u Neumu su održani jednodnevni seminari: "Osiguranje kvaliteta revizije" i „Ostali angažmani sa izražavanjem uvjerenja“

Revizorska komora FBiH je u aktivnostima podrške razvoju članstva koja ima za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) baziranih na međunarodnim revizijskim standardima, kodeksu etike profesionalnih računovođa i metodologiji revizije za mala i srednja poduzeća, te materijalima usklađenim sa programom Svjetske banke, u hotelu „Stella“ u Neumu, organizirala jednodnevne seminare:

  • "Osiguranje kvaliteta revizije"  21.09.2018. godine i 
  • "Ostali angažmani sa izražavanjem uvjerenja" 22.09.2018. godine.

U radu ovih seminara su učestvovali kako iskusni revizori, tako i asistenti revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja.

Ova organizirana edukacija je od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH priznata kao KPE u trajanju od 8 sati/bodova.
U prilogu (link ispod) se nalaze materijali sa seminara, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.
 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7