„COVID-19 Praktična primjena MRevS“ – interaktivni online seminar, 22.07.2020. godine

„COVID-19 Praktična primjena MRevS“ – interaktivni online seminar, 22.07.2020. godine

Pon, 13. Jul. 2020.


Revizorska komora FBiH organizira interaktivni online seminar, koji će se održati 22.07.2020. godine

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga

dana 22.07.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati  

organizira interaktivni online seminar - webinar:
 
„COVID-19 Praktična primjena MRevS“
 

Sadržaj  webinara 

 • Praktična primjena MRevS 540 (izmijenjeni) - Revidiranje računovodstvenih procjena i s njima povezanim objavljivanjima (jednostavni i kompleksni ilustrativni primjeri)

Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

 • Razmatranje izvještavanja revizora u stanju prouzrokovanom COVID-19 i nakon
  • Razmatranje vremenske neograničenosti poslovanja
  • Standardi izvještavanja (MRevS 700,701,705 i 706 i ISRE 2410)

Predavač: Izv.prof.dr.sc.Josipa Grbavac, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 • Implikacije na odbore za reviziju proizašle iz COVID 19
  • Ravnoteža između odgovornosti i prioriteta u kriznoj situaciji
  • Održavanje informiranosti kroz virtualnu komunikaciju
  • Multidisciplinarni pristup
  • Prošireno izvještavanje i komuniciranje

Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

 • COVID-19 implikacije na reviziju – najčešća pitanja
  • Planiranje provođenja revizije sa udaljene lokacije
  • Procjena rizika i odgovor na procjenu rizika
  • Objavljivanje, komuniciranje i izvještavanje

Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Način pristupa webinaru

Webinar će biti održan putem Zoom aplikacije, koju je mogućno besplatno preuzeti na sljedećem linku: https://zoom.us/download ili putem linka za pristup webinaru koji ćemo prijavljenim učesnicima  dostaviti (verzija za desktop/laptop računare). Za korisnike mobilnih telefona i tableta dostupna je i mobilna Zoom aplikacija, čije je preuzimanje omogućeno na App Store-u (Apple uređaji) i Google Play Store-u (uređaji na Android OS-u). Za najbolje iskustvo, preporučujemo korištenje uređaja sa video/web kamerom i mikrofonom/slušalicama.

Prijavljivanje na webinar

U prilogu ovog maila se nalazi prijavni obrazac za webinar. Učesnici nam putem popunjenog prijavnog obrasca kojim se prijavljuju trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, odnosno e- mail adrese na koje ćemo im poslati link i vašu korisničku šifru preko kojeg će moći online pristupiti webinaru (putem aplikacije Zoom). Napominjemo da je šifra vezana za samo jednog korisnika, odnosno omogućava jednokratnu prijavu.

Popunjeni prijavni obrazac možete dostaviti na jednu od naših  e-mail adresa: info@rkfbih.ba,  revizorskakomora@gmail.com  i/ili  revizorskakomora@bih.net.ba, najkasnije do 21.07.2020. u 10 sati.

Participacija troškova 

Učesnici učestvuju u pokriću troškova webinara u iznosu od 40,00 KM. 
Uplate na ime pokrića troškova webinara se vrše prije početka webinara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Informacija o bodovanju webinara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-50/20 od 10.07.2020 ovaj webinar priznaje kao kontinuiranu profesionalnu edukaciju u trajanju od 7 sati/bodova.

Kontakt za više informacija

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim webinarom su
033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba.  
Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

Napomena:

Učesnicima će 22.07.2020. od 9.00 sati biti na raspolaganju naša podrška u slučaju eventualnih poteškoća u vezi online pristupa i praćenja webinara.

 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7