Eksterne konfirmacije (uticaj Odluke Agencije za bankarstvo FBiH o izuzecima od čuvanja bankarske tajne -objavljena u „Službenim novinama FBiH“ broj 81/08)

Eksterne konfirmacije (uticaj Odluke Agencije za bankarstvo FBiH o izuzecima od čuvanja bankarske tajne -objavljena u „Službenim novinama FBiH“ broj 81/08)

Pon, 05. Mar. 2018.


U prilogu ispod se nalazi Upit Revizorske komore FBiH i Odgovor Agencije za bankarstvo FBiH, a vezano za Eksterne konfirmacije (MrevS 505, MrevS 500) / uticaj Odluke Agencije za bankarstvo FBiH o izuzecima od čuvanja bankarske tajne broj U.O.-08-16/17 od 13. 10.2017. (objavljena u „Službenim novinama FBiH“ broj 81/08).

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7