Izvještaj o transparentnosti za 2023. godinu društva za reviziju ATC doo Sarajevo

Izvještaj o transparentnosti za 2023. godinu društva za reviziju ATC doo Sarajevo

Uto, 05. Mar. 2024.


Društvo za reviziju ATC doo Sarajevo objavljuje Izvještaj o transparentnosti za 2023. godinu

U skladu sa članom 82. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 15/21), društvo za reviziju ATC doo Sarajevo objavljuje Izvještaj o transparentnosti za 2023. godinu.

>> IZVJEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI ATC DOO ZA 2023. GODINU

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7