Kontrola nad primjenom i poštivanjem Tarife revizorskih usluga

Kontrola nad primjenom i poštivanjem Tarife revizorskih usluga

Pon, 17. Apr. 2023.


Komora će u 2023. obaviti kontrolu nad nad primjenom i poštivanjem Tarife revizorskih usluga

U sklopu planiranih aktivnosti za 2023. godinu, koje se odnose na provedbu funkcije nadzora i kontrole kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora, Komora će obaviti kontrolu nad primjenom i poštivanjem Tarife revizorskih usluga odnosno kontrolu nad obračunatim naknadama za usluge revizije od strane društava za reviziju, koja će se sprovesti praćenjem, prikupljanjem, provjerom i analizom podataka odnosno informacija u sklopu aktivnosti Komore koje podrazumijevaju posredni nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora.

S tim u vezi, Upravno vijeće je 13.4.2023. donijelo Odluku o provedbi kontrole nad primjenom i poštivanjem Tarife revizorskih usluga, a za provedbu aktivnosti i dostavljanje informacija Upravnom vijeću zadužuje se Stručni saradnik na poslovima nadzora i kontrole kvalitete rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7