„Korporativno upravljanje i pandemija COVID-19; Ključna revizijska pitanja kao instrument unaprjeđenja kvalitete revizije“-online seminar, 14.12.2021. godine

„Korporativno upravljanje i pandemija COVID-19; Ključna revizijska pitanja kao instrument unaprjeđenja kvalitete revizije“-online seminar, 14.12.2021. godine

Pet, 03. Dec. 2021.


Revizorska komora FBiH organizira interaktivni online seminar, koji će se održati 14.12.2021. godine

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga

dana 14.12.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati 

organizira interaktivni online seminar - webinar:

„Korporativno upravljanje i pandemija COVID-19; Ključna revizijska pitanja kao instrument unaprjeđenja kvalitete revizije“

Sadržaj  webinara

 • Korporativno upravljanje i pandemija Covid 19 -transparentnost poslovanja kao ključni mehanizam korporativnog upravljanja u periodu krize
 • Korporativno upravljanje – izazovi pred suvremenim korporacijama
 • Mehanizmi i sustavi korporativnog upravljanja
 • Regulacija korporativnog upravljanja na međunarodnoj razini – novi smjerovi poslovnog zakonodavstva
 • Regulacija korporativnog upravljanja u BiH
 • Politika odnosa prema interesno – utjecajnim skupinama i transparentnost poslovanja
 • Zaključna razmišljanja i teme za raspravu

Predavač: prof.dr.sc.Nikola Papac, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 • Ključna revizijska pitanja kao instrument unaprjeđenja kvalitete revizije
 • Okvir za izvještavanje o ključnim revizijskim pitanjima (MRevS 701)
 • Razlozi uvođenje ključnih revizijskih pitanja u revizorovo mišljenje
 • Određivanje i priopćavanje ključnih revizijskih pitanja
 • Utjecaj  ključnih revizijskih pitanja na izvještaj neovisnog revizora
 • Analiza objavljenih ključnih revizijskih pitanja u BiH i Hrvatskoj

Predavač: izv.prof.dr.sc.Josipa Grbavac, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 • Društva za reviziju u Federaciji BiH, Analiza tržišta revizije u 2020. godini

Prezentira: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Način pristupa webinaru

Webinar će biti održan putem aplikacije Zoom, koju je moguće besplatno preuzeti na sljedećem linku: https://zoom.us/download ili putem linka za pristup webinaru koji ćemo prijavljenim učesnicima dostaviti (verzija za desktop/laptop računare). Za korisnike mobilnih telefona i tableta dostupna je i mobilna Zoom aplikacija, koju je moguće preuzeti na App Store-u (Apple uređaji) i Google Play Store-u (uređaji na Android OS-u).

Prijavljivanje na webinar

U prilogu, ispod teksta ove obavijesti, nalazi se prijavni obrazac za webinar. Učesnici nam putem popunjenog prijavnog obrasca kojim se prijavljuju, trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, na koju će im biti poslan link preko kojeg će biti omogućeno online pristupiti webinaru (putem aplikacije Zoom).

Molimo popunjeni prijavni obrazac dostaviti na našu  e-mail adresu: info@rkfbih.ba, najkasnije do 13.12.2021. u 15 sati.

Participacija troškova

Učesnici učestvuju u pokriću troškova webinara u iznosu od 40,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova webinara se vrše prije početka webinara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Informacija o bodovanju webinara

Savezu računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH, uz prijavu za izvođenje kontinuirane profesionalne edukacije, upućen je prijedlog za priznavanje ovog webinara kao KPE u trajanju od 7 sati/bodova.

Kontakt za više informacija

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim webinarom su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba.  

Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

Napomena: Učesnicima će na dan izvođenja webinara od 9.00 sati biti na raspolaganju naša tehnička podrška u slučaju eventualnih poteškoća u vezi online pristupa i praćenja webinara.

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7