Obavijest o prijedlozima za pomjeranje odnosno odgodu rokova uslijed situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19, koja zahtijeva reorganizaciju poslovanja revizorskih društava

Obavijest o prijedlozima za pomjeranje odnosno odgodu rokova uslijed situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19, koja zahtijeva reorganizaciju poslovanja revizorskih društava

Čet, 26. Mar. 2020.


Revizijska društva u Federaciji Bosne i Hercegovine su uslijed situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19, poduzela mjere reorganizacije poslovanja kako bi izloženost svojih klijenata i djelatnika sveli na najmanju moguću mjeru. To podrazumijeva „on-line“ rad, virtuelnu komunikaciju s klijentima, odgodu ili ograničenje fizičkih sastanaka unutar firme kao i s klijentima i ostale odgovarajuće mjere.

S tim u vezi, pomenuta situacija i prilagođeni način rada, kako revizora tako i klijenata, mogli bi imati za posljedicu kašnjenje u isporuci dijela usluga koje pružaju revizijska društva, a na temelju zakonski utvrđenih i ugovorom preuzetih rokova.

Poslovanje revizijskih društava se svakodnevno prilagođava situaciji, s ciljem pravovremenog, potpunog i kvalitetnog izvršenja usluga. Poduzimaju se sve mjere kako do kašnjenja u izvršenju usluga ne bi došlo. Međutim, kako se okolnosti i cjelokupna situacija vezano za pandemiju korona virusa mijenjaju doslovno svakog trenutka, što se posljedično može odraziti i odražava na poslovanje klijenata revizije i revizijskih društava, to ne možemo sa sigurnošću tvrditi hoće li i u kojoj mjeri iste utjecati na ispunjenje zakonskih i ugovorenih obveza društava za reviziju.

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine je, uzevši u obzir gore navedeno, uputila odgovarajuće dopise sa prijedlozima na adrese sljedećih tijela odnosno institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine:

  • Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine predloženo je pomjeranje odnosno odgoda svih rokova za dostavu financijskih izvještaja iz Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanja na tržištu vrijednosnih papira, član 9. stav 1., za 90 dana.
  • Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije preloženo je donošenje odgovarajuće odluke o pomjeranju odnosno odgodi rokova za odlučivanje Skupštine dioničara o godišnjem izvještaju društva koji uključuje financijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te o rasporedu dobiti ili načinu pokrića gubitka za tu poslovnu godinu sa 30.06. na 30.09.2020. godine, član 248. Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine FBiH“, broj 81/15).
  • Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine predloženo je pomjeranje odnosno odgoda rokova za dostavu Agenciji revizorskih izvještaja najkasnije sa 31.05. na 30.09.2020. godine, što je propisano za: (a) banke – članom 124. tačka 1. Zakona o bankama („Sl.Novine FBiH“, broj 27/17) (Dostava izvještaja Agenciji i njihovo objavljivanje); (b) mikrokreditna društva – članom 18. stav. 4. Zakona o MKO („Sl.novine FBiH“ broj 85/08, 39/09, 65/13 i 104/16) i (d) faktoring društva – članom 18. stav 4. Zakona o faktoringu („Sl.novine FBiH“, broj 14/16).
  • Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine predloženo je pomjeranje odnosno odgoda rokova za dostavu revidiranih financijskih izvještaja i revidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja, u skladu sa članom 108. tačke (4) i (5) Zakona o osiguranju FBiH („Sl.novine FBiH“, 23/17) sa 31.05. na 30.09.2020. godine.

Kopije dopisa dostavljene su Federalnom ministarstvu finansija i Odboru za javni nadzor revizorske komore, društava za reviziju i ovlaštenih revizora u FBiH.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7