Obavijest - poziv za Izvještajno - izbornu sjednicu Skupštine Komore 18.01.2017 godine

Obavijest - poziv za Izvještajno - izbornu sjednicu Skupštine Komore 18.01.2017 godine

Uto, 03. Jan. 2017.


Podsjećamo da je Odlukom Skupštine Komore od 04.10.2016 godine, Izvještajno – izborna sjednica Skupštine zakazana za 18.01.2017 godine.
U skladu sa pomenutom Odlukom, Izvještajno – izborna sjednica Skupštine će se održati 18.01.2017 godine, sa početkom u 11 sati, u zgradi Privredne Komore Kantona Sarajevo, ul. La Benevolencija br. 8, Sarajevo, u Velikoj sali na 5. spratu/ katu, sa prijedlogom dnevnog reda kako slijedi:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,
  2. Usvajanje Izvještaja o radu Komore i Finansijskog izvještaja za 2016 godinu, sa Izvještajem Odbora za nadzor finansijskog poslovanja,
  3. Godišnji Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora,
  4. Razmatranje Prijedloga Odbora za javni nadzor,
  5. Izbor Predsjednika Komore i članova Upravnog vijeća:
    5.1 Opoziv članova Upravnog vijeća,
    5.2 Glasanje o izboru Predsjednika Komore i članova Upravnog vijeća,
  6. Razno.

U prilogu ovog teksta se nalaze materijali (link ispod, a članovima Komore je pregled i download istih moguć uz korištenje pristupnih podataka)


Predsjednik
Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine
Dr.sc.Hrvoje Šapina
 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7