Obavijest - sjednica Skupštine Komore 06.04.2017 godine sa početkom u 12,00 sati

Obavijest - sjednica Skupštine Komore 06.04.2017 godine sa početkom u 12,00 sati

Pet, 17. Mar. 2017.


Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, saziva redovnu sjednicu Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine za 06.04.2017. godine

Na osnovu  člana 9. stav 1. Statuta Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Odlukom o sazivanju redovne sjednice Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine broj UV-10-11/17 od 07.03.2017 godine, Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine saziva


Skupštinu Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine
koja će se održati 06.04.2017. godine (četvrtak), sa početkom u 12,00 sati
u prostorijama Privredne Komore Kantona Sarajevo (Velika konferencijska sala, 5. sprat),
ul.La Benevolencija 8, Sarajevo

Za sjednicu se predlaže sljedeći Dnevni red:

  1. Imenovanje predsjednika Skupštine i radnih tijela,
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,
  3. Usvajanje Plana i programa rada Komore i Finansijskog plana za 2017. godinu
  4. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete rada društava za reviziju i  ovlaštenih revizora,
  5. Razno.

Članovi Skupštine Revizorske komore FBiH imaju pravo dostaviti Upravnom vijeću u pismenom obliku pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje u dnevni red sjednice Skupštine, odnosno prijedloge za izmjene i dopune predloženog dnevnog reda, najkasnije 8 dana prije zakazanog početka održavanja sjednice Skupštine.

Prijedlozi odluka koji se dostavljaju trebaju biti jasno definirani, u formi prijedloga o kojem se prisutni mogu izjasniti glasanjem i na koje se može očitovati amandmanima.

Prijedlozi izmjena ili dopuna predloženih dokumenata, što podrazumijeva amandmane na već ponuđene prijedloge dokumenata koji se nalaze u prilozima/materijalima, koji budu dostavljeni u pismenoj formi do 05.04.2017. godine, bit će distribuirani i uvršteni u materijal za sjednicu.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju su sljedeći kontakti Revizorske komore FBiH: tel. 033/264-385, 062/677-500; E-mail: info@rkfbih.ba, revizorskakomora@bih.net.ba


Materijali za sjednicu/prilozi dostupni su na linku ispod ovog teksta, za što je potrebna prijava na stranicu uz korištenje pristupnih podataka.


Revizorska komora
Federacije Bosne i Hercegovine

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7