Održan Seminar "Aktivnosti planiranja revizije"

Održan Seminar

Pet, 15. Jul. 2016.


U organizaciji Revizorske komore FBiH održan je Seminar: „Aktivnosti Planiranja revizije„ dana 12.07.2016.godine, u Sarajevu

Dana 12.07.2016. godine,  u hotelu „Radon Plaza“  u Sarajevu, u organizaciji Revizorske komore FBiH održan je Seminar za ovlaštene revizore: „Aktivnosti planiranja revizije“. Seminaru je prisustvovalo više od 100 licenciranih revizora, članova Revizorske komore.

Ova edukacija je priznata od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH, kao 7 časova KPE.

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali sa seminara, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7