Održan Seminar "Metodologija revizije-Studija slučaja (simulacija revizije) Modul 1"

Održan Seminar

Pet, 27. Maj. 2016.


U organizaciji Revizorske komore FBiH održan je Seminar: „Metodologija revizije-Studija slučaja (simulacija revizije) Modul 1„ dana 25.05.2016.godine, u Sarajevu

Revizorska komora FBiH je u aktivnostima edukacije koja ima za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) baziranih na međunarodnim revizijskim standardima (MRevS), dana 25.05.2016 godine u hotelu „Radon Plaza“ u Sarajevu organizirala jednodnevni seminar pod nazivom „Metodologija revizije-Studija slučaja (simulacija revizije) Modul 1“. Seminaru je prisustvovalo više od 100 učesnika.

Ova edukacija je priznata od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH, kao 7 časova KPE.

Pomenuti Modul uključuje uvod u MrevS, razmatranje etičkih zahtjeva, razmatranja u vezi s osiguranjem kvaliteta revizije, predrevizijske radnje, razmatranje rizika revizije, razumijevanje klijenta i njegovog kontrolnog okruženja, odgovornosti revizora u razmatranju prevara i razmatranju zakona i zakonskih propisa.
Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama i studiji slučaja te grupnom radu. U radu Seminara su učestvovali kako iskusni revizori, tako i asistenti revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja.

U prilogu (linkovi ispod) se nalaze materijali sa seminara, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7