Održana sjednica Skupštine Revizorske komore FBiH, 17.10.2019. godine

Održana sjednica Skupštine Revizorske komore FBiH, 17.10.2019. godine

Pet, 25. Okt. 2019.


Sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine održana u Neumu, „Grand Hotel Neum“, 17.10.2019.

Dana 17.10.2019. , sa početkom u 14 sati, u Neumu, „Grand Hotel Neum“, održana je sjednica Sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine zakazana na prijedlog Upravnog vijeća.

Na sjednici Skupštine su dosnesene sljedeće odluke i zaključci:

  • Usvojen je Izvještaj o radu Komore i Financijski izvještaj za 2018. godinu, sa Izvještajem Odbora za nadzor financijskog poslovanja,
  • Usvojen je Plan rada i Financijski plan za 2020. godinu,
  • Usvojen je Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora.

U prilogu (link ispod) se nalaze nacrt teksta zapisnika sa sjednice i Informacija o Godišnjim upitnicima za potrebe nadzora za 2018.godinu, a članovima Komore je pristup istima moguć sa pristupnom šifrom.
 

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7