Održana sjednica Skupštine Revizorske komore FBiH, 19.11.2020. godine

Održana sjednica Skupštine Revizorske komore FBiH, 19.11.2020. godine

Pet, 27. Nov. 2020.


Sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine održana online 19.11.2020. godine

Dana 19.11.2020. godine, sa početkom u 10 sati, u skladu sa Odlukom Upravnog vijeća o zakazivanju, u Sarajevu je online održana sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sjednici Skupštine su donesene sljedeće odluke i zaključci:

  • Usvojen je Izvještaj o radu Komore i Finansijski izvještaj za 2019. godinu, sa Izvještajem Odbora za nadzor finansijskog poslovanja,
  • Usvojen je Plan rada i Finansijski plan za 2021. godinu,
  • Usvojen je Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora,
  • Usvojena je Odluka o izmjenama Statuta Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, (sa amandmanom).
  • Usvojena je Odluka o izmjenama Pravilnika o nadzoru i provjeri kvaliteta rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora, (sa amandmanima).

U prilogu (link ispod) se nalaze nacrt teksta zapisnika sa sjednice, a članovima Komore je pristup istima moguć sa pristupnom šifrom.
     

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7