Održana sjednica Skupštine Revizorske komore FBiH, 30.09.2021. godine

Održana sjednica Skupštine Revizorske komore FBiH, 30.09.2021. godine

Pet, 01. Okt. 2021.


Sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine održana online 30.09.2021. godine

Dana 30.09.2021. godine, sa početkom u 10 sati, u skladu sa Odlukom Upravnog vijeća o zakazivanju, u Sarajevu je online održana sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sjednici Skupštine je usvojen Statut Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, usklađen sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH” br.15/21).

U prilogu (link ispod) se nalaze nacrt teksta zapisnika sa sjednice, a članovima Komore je pristup moguć sa pristupnom šifrom.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7