Online interaktivna sesija, na temu primjene Zakona o računovodstvu i reviziji - pitanja i odgovori

Online interaktivna sesija, na temu primjene Zakona o računovodstvu i reviziji - pitanja i odgovori

Pon, 19. Apr. 2021.


Pitanja i odgovori sa online sesije na temu primjene Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH održane 08.04.2021.

Online interaktivna sesija –  na temu primjeneZakona o računovodstvu i reviziji u FBiH(„Službene novine Federacije BiH“ broj 15/21), održana je 08.04.2021. godine. U radu su aktivno učestvovali članovi Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Jasmin Rustemi, šef odsjeka za finansijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju u Sektoru za privredne finansije Federalnog ministarstva finansija. U okviru sesije je razgovarano o određenim dilemama u vezi sa primjenom novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, a u prilogu ove informacije se nalaze odgovori na pitanja sa diskusije.

Članovima Komore je pristup downloadu priloga moguć sa pristupnom šifrom.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7