Panel diskusija: „Izazovi održivosti revizijske profesije u FBiH“, Neum 14.10.2023. godine

Panel diskusija: „Izazovi održivosti revizijske profesije u FBiH“, Neum 14.10.2023. godine

Čet, 05. Okt. 2023.


Revizorska komora FBiH organizira panel diskusiju na temu: „Izazovi održivosti revizijske profesije u FBiH“, koja će se održati 14.10.2023. godine u Neumu, hotel „Marea“

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine

u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga, organizira dvodnevni edukacijski događaj, koji će se održati 13. i 14. oktobra/listopada u Neumu, „Marea Hotel&Spa“, Ruđera Boškovića bb, a drugi dio ovog dvodnevnog događaja predstavlja:

Panel diskusija: Izazovi održivosti revizijske profesije u FBiH

koja će se održati 14.10.2023. godine (subota),

u Neumu, hotel „Marea“, sa početkom u 10,00 sati

Glavni cilj Panela je analizirati/diskutirati sa relevantnim predstavnicima i članovima Komore aktualne teme i to:

1) Revizijska profesija FBiH u kontekstu institucionalnog okvira (Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH) s posebnim osvrtom na Tarifu

2) Nadzor kontrola kvalitete revizijske profesije u FBiH (stanje i perspektiva razvoja)

Cilj je analizirati prednosti/nedostatke postojećeg institucionalnog okvira te identificirati ključne/potrebne izmjene koje bi pridonijele kvalitetnijem i transparentnijem razvoju revizijske profesije u BiH.

Na ovoj panel diskusiji će sudjelovati naši članovi, ali i osobe iz relevantnih nadležnih institucija koje planiramo pozvati (Odbor za javni nadzor u FBiH, Federalno ministarstvo finansija).

Prisustvo i učešće na panel diskusiji će biti slobodno.

Dodatna informacija:

Dvodnevni edukacijski event u organizaciji Revizorske komore FBiH, čiji prvi dio predstavlja Seminar (13.10.2023), a drugi dio Panel diskusija (14.10.2023) će se održati u konferencijskoj sali hotela „Marea Hotel&Spa“, Ruđera Boškovića bb, Neum (www.hotelmarea.ba)

Svi učesnici koji će prisustvovati sami sebi rezerviraju smještaj.

Rezervaciju smještaja u „Marea Hotel&Spa“ Neum  možete obaviti putem sljedećih kontakata: telefon  036/ 880-555 ili putem e-maila: info@hotelmarea.ba 

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7