Poziv za potencijalne izvođače kontinuirane profesionalne edukacije revizora

Poziv za potencijalne izvođače kontinuirane profesionalne edukacije revizora

Sri, 22. Feb. 2017.


Revizorska komora FBiH planira u toku 2017. godine u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju, organizirati šest jednodnevnih seminara iz oblasti revizije, MSFI i MRS za mala i srednja preduzeća, u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije ovlaštenih revizora i asistenata revizora.

Seminari će biti bazirani na serijama modula, a moduli i rasporedi održavanja će biti definirani godišnjim planom profesionalne edukacije. Seminari će biti dizajnirani i izvedeni na bazi studija slučaja, grupnih vježbi, praktičnih primjera i kratkih prezentacija.   

Upravno vijeće Komore smatra da je najbolja opcija da se u edukaciju uključe kvalificirane i zainteresirane osobe, koje imaju iskustvo u dizajniranju i izvođenju obuke,  pošto cijenimo da postoji veliki potencijal i praktično znanje iz ovih oblasti. Planirano je da nosilac edukacije bude g. Zijad Hasović, zaposlenik Komore, a postoji i mogućnost organiziranja prethodne obuke za potencijalne edukatore.

Ukoliko smatrate da u vašem revizorskom društvu postoje osobe koji su sposobne i zainteresirane za  provođenje edukacije naših članova, molimo vas da nam dostavite ime i prezime, kontakt podatke, kao i njihov kratak CV.

(e-mail adresa: info@rkfbih.ba, revizorskakomora@bih.net.ba)
 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7