„Praktična primjena MRevS“ – interaktivni online seminar, 28.10.2020. godine

„Praktična primjena MRevS“ – interaktivni online seminar, 28.10.2020. godine

Čet, 08. Okt. 2020.


Revizorska komora FBiH organizira interaktivni online seminar, koji će se održati 28.10.2020. godine

REVIZORSKA KOMORA Federacije Bosne i Hercegovine

u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga

dana 28.10.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati 

organizira interaktivni online seminar - webinar:

„Praktična primjena MRevS“

Sadržaj  webinara

  • Planiranje revizije i izrada plana revizije

Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

  • Zahtjevi MSSK-1 za područje monitoringa firminih politika i postupaka kontrole kvaliteta

Predavač: Izv.prof.dr.sc.Maja Letica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

  • Uloga interne revizije u kontekstu COVID-19

Predavač: Izv.prof.dr.sc.Maja Letica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

  • Revizija određenih područja-revizija povezanih strana

Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Način pristupa webinaru

Webinar će biti održan putem Zoom aplikacije, koju je mogućno besplatno preuzeti na sljedećem linku: https://zoom.us/download  ili putem linka za pristup webinaru koji ćemo prijavljenim učesnicima  dostaviti (verzija za desktop/laptop računare). Za korisnike mobilnih telefona i tableta dostupna je i mobilna Zoom aplikacija, čije je preuzimanje omogućeno na App Store-u (Apple uređaji) i Google Play Store-u (uređaji na Android OS-u). Za najbolje iskustvo, preporučujemo korištenje uređaja sa video/web kamerom i mikrofonom/slušalicama.

Prijavljivanje na webinar

U prilogu se nalazi prijavni obrazac za webinar. Učesnici nam putem popunjenog prijavnog obrasca kojim se prijavljuju trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, odnosno e- mail adrese na koje ćemo im poslati link i vašu korisničku šifru preko kojeg će moći online pristupiti webinaru (putem aplikacije Zoom). Napominjemo da je šifra vezana za samo jednog korisnika, odnosno omogućava jednokratnu prijavu. Molimo da popunjeni prijavni obrazac dostavite na jednu od naših  e-mail adresa: info@rkfbih.ba,  revizorskakomora@gmail.com  i/ili  revizorskakomora@bih.net.ba, najkasnije do
27.10.2020. u 10 sati.

Participacija troškova

Učesnici učestvuju u pokriću troškova webinara u iznosu od 40,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova webinara se vrše prije početka webinara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Informacija o bodovanju webinara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-63/20 od 29.09.2020 ovaj webinar priznaje kao kontinuiranu profesionalnu edukaciju u trajanju od 7 sati/bodova.

Kontakt za više informacija

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim webinarom su

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba.  

Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

Napomena: Učesnicima će 28.10.2020. od 9.00 sati biti na raspolaganju naša podrška u slučaju eventualnih poteškoća u vezi online pristupa i praćenja webinara.

 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7