Preporuka revizorima za dodatno razmatranje događaja nakon datuma bilansa pri revizijama finansijskih izvještaja za 2021. godinu-kontekst vojnih aktivnosti na teritoriji Ukrajine i sankcija prema Rusiji/Bjelorusiji.

Preporuka revizorima za dodatno razmatranje događaja nakon datuma bilansa pri revizijama finansijskih izvještaja za 2021. godinu-kontekst vojnih aktivnosti na teritoriji Ukrajine i sankcija prema Rusiji/Bjelorusiji.

Pet, 01. Apr. 2022.


Revizorska komora FBiH skreće pažnju revizorima da pri revizijama finansijskih izvještaja za 2021 godinu sa potrebnom pažnjom razmotre potencijalne uticaje vojnih aktivnosti Rusije na teritoriji Ukrajine, kao i sankcija prema Rusiji/Bjelorusiji.

Preporuka - Revizija godišnjih financijskih izvještaja za 2021. – događaji nakon datuma bilansa (vojne aktivnosti Rusije na teritoriju Ukrajine i međunarodne sankcije za Rusiju/Bjelorusiju).

IakoRevizorska komora FBiH nije članica Accountancy Europe, upućujemo revizore na objavljeni članak te organizacije:

U martu 2022. godine, Accountancy Europe je objavila članak „Rat u Ukrajini – ono što evropske računovođe treba da znaju“. Imajući u vidu da EU i pojedine zemlje članice, kao i Sjedinjene Države i Kanada, uvode sankcije, računovođe moraju razmotriti na koji način ove i druge poslijedice rata utiču na njihove aktivnosti.

Članak na web stranici Accountancy Europe skreće pažnju računovođama na kritične tačke koje se odnose na računovodstvo, reviziju i izvještavanje, kao io fokusu na borbi protiv pranja novca i sajber sigurnosti. Pored ovoga, računovođe se upućuju na korisne preglede linkova/stranica na kojima mogu pronaći odgovore članova Accountancy Europe, kao i nacionalnih računovodstvenih organizacija i tijela.

https://www.accountancyeurope.eu/about-us/war-in-ukraine/

Takođe, revizori  se upućuju na korisne preglede linkova/stranica na kojima mogu pronaći informacije o sankcijama protiv Rusije/Bjelorusije koje su donijele zemlje članice EU.

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7