Primjena odredbi Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registra pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge – odgovor Ministarstva

Primjena odredbi Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registra pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge – odgovor Ministarstva

Pon, 21. Jun. 2021.


Odgovor na upit Revizorske komore FBiH

U prilogu je odgovor Federalnog ministarstva finansija na sljedeći upit Komore:

Da li društvo za reviziju kome je od strane Federalnog ministarstva finansija izdata licenca za rad (društvo je registrirano kod nadležnog suda za obavljanje računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske djelatnosti; porezno savjetovanje) i samim tim upisano u Registar društava za reviziju u skladu sa članom 87. Zakona, može podnijeti zahtjev za upis u Registar pravnih lica koja pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge, i  biti upisano u Registar?     

Članovima Komore je pristup downloadu priloga moguć sa pristupnom šifrom.

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7