„Računovodstvo, revizija i tehnologija – praktična primjena“ - interaktivni online seminar, 27.11.2020. godine

„Računovodstvo, revizija i tehnologija – praktična primjena“ - interaktivni online seminar, 27.11.2020. godine

Pet, 20. Nov. 2020.


Revizorska komora FBiH organizira interaktivni online seminar, koji će se održati 27.11.2020. godine

REVIZORSKA KOMORA Federacije Bosne i Hercegovine

u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga

dana 27.11.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati 

organizira interaktivni online seminar - webinar:

„Računovodstvo, revizija i tehnologija – praktična primjena“

 

Sadržaj  webinara
  • Tehnološki trendovi koji oblikuju 2020 godinu

Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

  • Cloud Computing, Računovodstvo „u oblacima“

Predavač: Emir Hozić, Senior Bussines Konsultant za ERP DataLab Pantheon i  konsultant za IT u poslovnom okruženju

  • Kako potaknuti suradnju internih i eksternih revizora? Primjena MRevS-a 610

Predavač: Doc.dr.sc.Marko Čular, Ekonomski fakultet u Splitu

  • Uloga i važnost izvješća o transparentnosti

Predavač: Doc.dr.sc.Marko Čular, Ekonomski fakultet u Splitu

  • Upotreba automatiziranih alata i tehnika u izvođenju revizijskih postupaka

Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

  • Korištenje stručnjaka/eksperata u COVID-19  okruženju

Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

  • Objektivnost pregledavača kvaliteta angažmana (EQR) (Predložena revizija kodeksa koja se odnosi na EQR)

Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Način pristupa webinaru

Webinar će biti održan putem Zoom aplikacije, koju je moguće besplatno preuzeti na sljedećem linku: https://zoom.us/download ili putem linka za pristup webinaru koji ćemo prijavljenim učesnicima dostaviti (verzija za desktop/laptop računare). Za korisnike mobilnih telefona i tableta dostupna je i mobilna Zoom aplikacija, koju je moguće preuzeti na App Store-u (Apple uređaji) i Google Play Store-u (uređaji na Android OS-u). Za najbolje iskustvo, preporučujemo korištenje uređaja sa video/web kamerom i mikrofonom/slušalicama.

Aplikacija Zoom je jednostavna za upotrebu (slična Skype-u), te će webinar biti moguće pratiti putem ove aplikacije na svim plaformama i putem svih elektronskih uređaja.

Prijavljivanje na webinar

U prilogu ove obavijesti se nalazi prijavni obrazac za webinar. Učesnici nam putem popunjenog prijavnog obrasca kojim se prijavljuju trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, odnosno e- mail adrese na koje ćemo im poslati link i vašu korisničku šifru preko kojeg će moći online pristupiti webinaru (putem aplikacije Zoom). Napominjemo da je šifra koju ćete dobiti vezana za samo jednog korisnika, odnosno omogućava jednokratnu prijavu.

Molimo popunjeni prijavni obrazac dostaviti na jednu od naših  e-mail adresa: info@rkfbih.ba,   revizorskakomora@gmail.com  i/ili  revizorskakomora@bih.net.ba, najkasnije do 26.11.2020. u 15 sati.

Participacija troškova

Učesnici učestvuju u pokriću troškova webinara u iznosu od 40,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova webinara se vrše prije početka webinara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Informacija o bodovanju webinara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-83/20 od 19.11.2020 ovaj webinar priznaje kao kontinuiranu profesionalnu edukaciju u trajanju od 7 sati/bodova.

Kontakt za više informacija

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim webinarom su

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba.  

Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

Napomena: Učesnicima će na dan izvođenja webinara od 9.00 sati biti na raspolaganju naša podrška u slučaju eventualnih poteškoća u vezi online pristupa i praćenja webinara.

 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7