„Revizija informacionih sistema; Međunarodni standardi za angažmane sa izražavanjem uvjerenja i međunarodni standardi za povezane usluge“-online seminar, 18.11.2021. godine

„Revizija informacionih sistema; Međunarodni standardi za angažmane sa izražavanjem uvjerenja i međunarodni standardi za povezane usluge“-online seminar, 18.11.2021. godine

Pon, 08. Nov. 2021.


Revizorska komora FBiH organizira interaktivni online seminar, koji će se održati 18.11.2021. godine

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga

dana 18.11.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati 

organizira interaktivni online seminar - webinar:

„Revizija informacionih sistema; Međunarodni standardi za angažmane sa izražavanjem uvjerenja i međunarodni standardi za povezane usluge“

Sadržaj  webinara

Ø  Uvodna izlaganja – nerevizijske usluge

     Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Ø  Revizija informacionih sistema

  • Revizijski rizici
  • Pregled revizijskih metoda i procedura
  • Tipovi IT revizije
  • Područja IT revizije           

Predavač: Emir Hozić, dipl. ing., Senior Business Consultant za IT u poslovnom okruženju

Ø  Angažmani uvida u finansijske izvještaje

Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Ø  Angažmani za obavljanje kompilacije finansijskih izvještaja

Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Ø  Angažmani  za obavljanje dogovorenih postupaka u vezi s finansijskim

     informacijama

Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Način pristupa webinaru

Webinar će biti održan putem aplikacije Zoom, koju je mogućno besplatno preuzeti na sljedećem linku: https://zoom.us/download ili putem linka za pristup webinaru koji dostaviti učesnicima koji se prijave za webinar (verzija za desktop/laptop računare). Za korisnike mobilnih telefona i tableta dostupna je i mobilna Zoom aplikacija, koju je mogućno preuzeti na App Store-u (Apple uređaji) i Google Play Store-u (uređaji na Android OS-u).

Prijavljivanje na webinar

U prilogu, ispod teksta, se nalazi prijavni obrazac za webinar. Učesnici nam putem popunjenog prijavnog obrasca kojim se prijavljuju trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, odnosno e- mail adrese na koje će im biti poslan link preko kojeg će biti omogućeno online pristupiti webinaru (putem aplikacije Zoom).

Molimo da popunjeni prijavni obrazac dostavite na našu  e-mail adresu: info@rkfbih.ba, najkasnije do 17.11.2021. u 15 sati.

Participacija troškova

Učesnici učestvuju u pokriću troškova webinara u iznosu od 40,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova webinara se vrše prije početka webinara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Informacija o bodovanju webinara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-83/21 od 8.11.2021 ovaj webinar priznaje kao kontinuiranu profesionalnu edukaciju u trajanju od 7 sati/bodova.

Kontakt za više informacija

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim webinarom su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba.  

Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

Napomena: Učesnicima će na dan izvođenja webinara od 9.00 sati biti na raspolaganju naša tehnička podrška u slučaju eventualnih poteškoća u vezi online pristupa i praćenja webinara.

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7