„Revizija u izvanrednim okolnostima“ – interaktivni online seminar, 28.04.2020. godine

„Revizija u izvanrednim okolnostima“ – interaktivni online seminar, 28.04.2020. godine

Uto, 21. Apr. 2020.


Revizorska komora FBiH organizira interaktivni online seminar, koji će se održati 28.04.2020. godine

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga

dana 28.04.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati  

organizira interaktivni online seminar - webinar:
 
„Revizija u izvanrednim okolnostima“

 

koji će se baviti pitanjima revizije godišnjih finansijskih izvještaja u izvanrednim okolnostima te aktuelnim revizijskim pitanjima u vrijeme pandemije i nakon nje.
 
Sadržaj  webinara 

 • Naknadni događaji
  • Zahtjevi finansijskog izvještavanja MRS 10
  • Rokovi za dostavu/objavu revizijskih izvještaja
  • Revizijski tretman naknadnih događaja MrevS 560
  • Utjecaj naknadnih događaja na izgled i sadržaj revizorovog izvještaja
   Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH
 • Revizija godišnjih finansijskih izvještaja u izvanrednim okolnostima
  • Revizijska procjena rizika
  • Preispitivanje pretpostavke o vremenskoj neograničenosti poslovanja
  • Procjena prikupljenih revizijskih dokaza
   Predavač: doc.dr.sc.Maja Letica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru
 • Aktuelna revizijska pitanja u vrijeme pandemije
  • Kreiranje i provođenje alternativnih revizijskih postupaka u izvanrednim okolnostima za dobivanje dovoljnih i odgovarajućih revizijskih dokaza
  • Moguće manipulacije i prijevare uslijed izvanrednih okolnosti
   Predavač: doc.dr.sc.Maja Letica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru
 • Aktuelna revizijska pitanja u vrijeme pandemije i nakon 
  • Objave uz finansijske izvještaje i njihova adekvatnost
  • Efekti pandemije na finansijsko izvještavanje 2019 i 2020.
   Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Način pristupa webinaru

Webinar će biti održan putem Zoom aplikacije, koju možete besplatno preuzeti na sljedećem linku: https://zoom.us/download ili putem linka za pristup webinaru koji ćemo prijavljenim učesnicima dostaviti (verzija za desktop/laptop računare). Za korisnike mobilnih telefona i tableta dostupna je i mobilna Zoom aplikacija, koju možete preuzeti na App Store-u (Apple uređaji) i Google Play Store-u (uređaji na Android OS-u). Za najbolje iskustvo, preporučujemo da koristite uređaj sa video/web kamerom i mikrofonom/slušalicama.
Webinar će biti moguće pratiti putem ove aplikacije na svim plaformama i putem svih elektronskih uređaja.

Prijavljivanje na webinar

U prilogu teksta se nalazi prijavni obrazac za webinar. Učesnici nam putem popunjenog prijavnog obrasca kojim se prijavljuju trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, odnosno e- mail adrese na koje ćemo im poslati link i korisničku šifru preko kojeg će moći online pristupiti webinaru (putem aplikacije Zoom). Napominjemo da je šifra vezana za samo jednog korisnika, odnosno omogućava jednokratnu prijavu.
Molimo da popunjeni prijavni obrazac dostavite na jednu od naših  e-mail adresa: info@rkfbih.ba, revizorskakomora@gmail.com
i/ili  revizorskakomora@bih.net.ba, najkasnije do 27.04.2020. u 10 sati.

Participacija troškova 

Učesnici učestvuju u pokriću troškova webinara u iznosu od 40,00 KM. 
Uplate na ime pokrića troškova webinara se vrše prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Informacija o bodovanju webinara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-28/20 od 20.04.2020 ovaj webinar priznaje kao kontinuiranu profesionalnu edukaciju u trajanju od 7 sati/bodova.

Kontakt za više informacija

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim webinarom su 033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba.  
Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

Napomena: Učesnicima će od 9.00 sati 28.04.2020. biti na raspolaganju naša podrška u slučaju eventualnih poteškoća u vezi online pristupa i praćenja webinara.

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7