Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH objavio prevod izmijenjenih i novih međunarodnih revizorskih standarda

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH objavio prevod izmijenjenih i novih međunarodnih revizorskih standarda

Pon, 27. Mar. 2017.


Prevod novog i izmijenjenih međunarodnih revizorskih standarda: MSR 700 (Izmijenjeni); novi MSR 701; MSR 705 (Izmijenjeni); MSR 706 (Izmijenjeni); MSR 720 (Izmijenjeni); MSR 570 (Izmijenjeni); MSR 260 (Izmijenjeni); objavljeni dana 17.03.2017. godine na web stranici Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Link

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7