Seminar: "Implikacije Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti na revizijsku profesiju“, Sarajevo 18.11.2022. godine

Seminar:

Uto, 08. Nov. 2022.


Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar, koji će se održati 18.11.2022. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine

u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga

organizira specijalistički seminar:

„Implikacije Zakona o sprječavanju pranja novca

i finansiranja terorističkih aktivnosti na revizijsku profesiju“

koji će se održati 18.11.2022. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“,

sa početkom u 10,00 sati 

Sadržaj  seminara

Ø  Uvodna izlaganja;  Ocjena razlika identifikovanih tokom revizije

 • Pojmovi
 • Primjeri pogrešnih prikazivanja
 • Kumulilanje, razmatranje, kumuniciranje i ocjena uticaja pogrešnih prikaza
 • Dokumentiranje

Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma, podzakonski akti, smjernice s praktičnom primjenom i primjerima
 • Temeljni pojmovi
 • Obveznici primjene Zakona
 • Uspostavljanje internog akta za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma
 • Jednostavna i složena vlasnička struktura 
 • Izrada procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
 • Utvrđivanje politički izložene osobe
 • Utvrđivanje identiteta pravne i fizičke osobe
 • Lista indikatora
 • Utvrđivanje i provjera stvarnog vlasnika stranke
 • Zadaci i obaveze obveznika - provođenje mjera dubinske analize stranke
 • Primjeri: revizor, računovođa i porezni savjetnik
 • Primjer: pojednostavljena dubinska analiza
 • Primjer: pojačana dubinska analiza
 • Izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe
 • Vođenje evidencije prema Zakonu
 • Interna revizija
 • Imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika ovlaštene osobe
 • Čuvanje, zaštita podataka i vođenje evidencija
 • Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika obveznika
 • Provođenje unutarnje revizije sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika
 • Međunarodne institucije, standardi i dokumenti

Ivica Milčić, univ.spec.oec., Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb

 • Završetak revizije i procedure

Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, primjerima i diskusijama. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Participacija troškova

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 90,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova se vrše prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Seminar će se održati 18.11.2022. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10,00 sati.

Ukoliko na dan održavanja niste u mogućnosti prisustvovati seminaru u hotelu „Radon Plaza“, seminaru ćete moći pristupiti online putem aplikacije Zoom, preko linka koji će zainteresiranima biti dostavljen i preko kojeg će biti omogućen prijenos seminara.

Prijava na seminar

U prilogu se nalazi prijavni obrazac za seminar koji možete dostaviti našu e-mail adresu: info@rkfbih.ba, najkasnije do 17.11.2022. u 15 sati.

Učesnici koji žele seminaru pristupiti online nam putem prijavnog obrasca trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, na koju će im biti poslan link preko kojeg će biti omogućeno online pristupiti seminaru (putem aplikacije Zoom).

Informacija o bodovanju seminara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-87/22 od 07.11.2022 ovaj seminar odnosno organizirano učenje/razvoj priznaje kao kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od 7 sati/bodova ili ekvivalentnih mjernih jedinica.

Dodatne informacije o seminaru

Seminarski materijali će prijavljenim učesnicima seminara biti distribuirani elektronskim putem prije početka izvođenja seminara, kako bi se učesnici mogli adekvatno pripremiti i koristiti iste za praćenje programa. Ograničen broj primjeraka za učesnike koji budu prisutni u „Radon Plazi“ će biti na raspolaganju u printanom obliku. Ukoliko želite printanu verziju, molimo vas da to istaknete u prijavnom obrascu za seminar. Podsjećamo da će, kao i dosad, nakon seminara materijali biti dostupni i na stranici Komore.

Za prisutne učesnike seminara u hotelu „Radon plaza“, u glavnoj pauzi će biti obezbijeđen ručak.

Kontakt info

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim seminarom su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba

Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

Prijavni obrazac

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7