Seminar "Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte (MSFI za MSS)", 26.09.2017. godine

Seminar

Pet, 15. Sep. 2017.


Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar na temu „Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte (MSFI za MSS)“, koji će se održati 26.09.2017 u Sarajevu, Hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10.00 sati

REVIZORSKA KOMORA Federacije BiH
organizira jednodnevni seminar na temu

MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA ZA
MALE I SREDNJE SUBJEKTE (MSFI za MSS)

koji će se održati dana 26.09.2017 u Sarajevu, hotel Radon plaza,
Džemala Bijedića 185, Zlatni salon (13 sprat), sa početkom u 10 sati 
 

Cilj   

Revizorska komora FBiH razvija aktivnosti edukacije koje imaju za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) baziranih na međunarodnim revizijskim standardima (MRevS), MSFI i MSFI za MSS. Akcenat je na malim i srednjim revizijskim praksama i pomoći njima.

Sadržaj Seminara

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme:

  • Istorijat nastanka MSFI za MSS
  • Struktura MSFI za MSS –pregled djelokruga odjeljaka MSFI za MSS
  • Implementacija 2015 Amandmana na MSFI za MSS
  • Primarni izvori u punim MSFI iz kojih su izvedeni principi u odjeljcima MSFI za MSS

U okviru seminara predviđena je i diskusija o Nacrtu Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama i diskusijama učesnika. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Savezu računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH je upućen prijedlog za priznavanje ove edukacije kao 7 časova KPE.

Participacija troškova seminara

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara i to:

  • Članovi Komore: 70,00 KM  (odnosi se na ovlaštene revizore učlanjene u Komoru i druge zaposlenike društava za reviziju)
  • Ostali učesnici:    90,00 KM.


Uplata se vrši prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027

Za učesnike su obezbijeđeni seminarski materijali i ručak.

U prilogu ispod teksta se nalazi prijavni obrazac koji možete dostaviti faksom (na broj: 033/ 264-386), ili na e-mail adresu: info@rkfbih.ba

 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7