Seminar "Metodologija revizije-Studija slučaja Modul 4-Zaključivanje revizije II-dio", 23.11.2017. godine

Seminar

Sri, 15. Nov. 2017.


Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar na temu „Metodologija revizije-Studija slučaja Modul 4-Zaključivanje revizije II-dio“, koji će se održati 23.11.2017 u Sarajevu, Hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10.00 sati

REVIZORSKA KOMORA Federacije BiH
organizira jednodnevni seminar na temu

METODOLOGIJA REVIZIJE-STUDIJA SLUČAJA
MODUL 4-ZAKLJUČIVANJE REVIZIJE  II-DIO

koji će se održati dana 23.11.2017 u Sarajevu, hotel Radon plaza,
Džemala Bijedića 185, Zlatni salon (13 sprat), sa početkom u 10 sati 

Cilj   

Revizorska komora FBiH razvija aktivnosti edukacije koje imaju za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) baziranih na međunarodnim revizijskim standardima (MRevS), MSFI i MSFI za MSS. Akcenat je na malim i srednjim revizijskim praksama i pomoći njima.

Sadržaj Seminara

Na seminaru će se obraditi slijedeće teme:

  • Rad “drugih” I revizija finansijskih izvještaja(MRevS 620,402 I 610)
  • Kompletiranje revizije i procedure pregleda (MRevS 450,520,560 i 580)
  • Memoradndum kompletiranja revizije- Praktičan primjer
  • Formiranje mišljenja i  izvještaj revizora (MrevS 700,701,705 i 706)

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama , praktičnim primjerima i diskusijama učesnika. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Savezu računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH je upućen prijedlog za priznavanje ove edukacije kao 7 časova KPE.

Participacija troškova seminara

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara i to:

Članovi Komore: 70,00 KM (odnosi se na ovlaštene revizore učlanjene u Komoru i druge zaposlenike društava za reviziju)

Ostali učesnici: 90,00 KM.

Uplata se vrši prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027

Za učesnike su obezbijeđeni seminarski materijali i ručak.

Ispod teksta u prilogu se nalazi prijavni obrazac koji možete dostaviti faksom (na broj: 033/ 264-386), ili na e-mail adresu: info@rkfbih.ba

 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7