Održan webinar „Korporativno upravljanje i pandemija COVID-19; Ključna revizijska pitanja kao instrument unaprjeđenja kvalitete revizije“

Održan webinar „Korporativno upravljanje i pandemija COVID-19; Ključna revizijska pitanja kao instrument unaprjeđenja kvalitete revizije“

Pet, 17. Dec. 2021.


U organizaciji Revizorske komore FBiH 14.12.2021. održan je interaktivni online seminar: „Korporativno upravljanje i pandemija COVID-19; Ključna revizijska pitanja kao instrument unaprjeđenja kvalitete revizije“

Revizorska komora FBiH je u aktivnostima podrške razvoju članstva koja ima za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE), dana 14.12.2021. organizirala interaktivni online seminar, odnosno webinar sa temom „Korporativno upravljanje i pandemija COVID-19; Ključna revizijska pitanja kao instrument unaprjeđenja kvalitete revizije“.

U radu webinara su učestvovali kako iskusni revizori, tako i asistenti revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja.
Ova organizirana edukacija je od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH priznata kao KPE u trajanju od 7 online sati/bodova.

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali sa webinara, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7