Održan webinar „Revizija u izvanrednim okolnostima“

Održan webinar „Revizija u izvanrednim okolnostima“

Čet, 07. Maj. 2020.


U organizaciji Revizorske komore FBiH 28.04.2020.godine održan je interaktivni online seminar: „Revizija u izvanrednim okolnostima“

Revizorska komora FBiH je u aktivnostima podrške razvoju članstva koja ima za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE), dana 28.04.2020, organizirala je interaktivni online seminar odnosno webinar „Revizija u izvanrednim okolnostima“, koji se bavio pitanjima revizije godišnjih finansijskih izvještaja u izvanrednim okolnostima te aktuelnim revizijskim pitanjima u vrijeme pandemije i nakon nje.

U radu webinara su učestvovali kako iskusni revizori, tako i asistenti revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja.
Ova organizirana edukacija je od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH priznata kao KPE u trajanju od 7 online sati/bodova.

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali sa webinara, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.
 

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7