Registar društava za reviziju

AGM 2010 d.o.o. Tuzla


Adresa:
TC Slatina br.9, L 1


ID broj:
4210004260006

Registarski broj licence FMF:
9030018148

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000980


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Fuad Glibanović
mob. 061 150-866
e-mail: fuadogl@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Esad Morankić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Zinka Arapčić
Poslovna adresa: TC Slatina br.9, L 1, Tuzla
Učešće u osnivačkom kapitalu:  33,33%

Ime i prezime/naziv: Fuad Glibanović
Poslovna adresa: TC Slatina br.9, L 1, Tuzla
Učešće u osnivačkom kapitalu:  33,33%

Ime i prezime/naziv: Esad Morankić
Poslovna adresa: TC Slatina br.9, L 1, Tuzla
Učešće u osnivačkom kapitalu:  33,33%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Fuad Glibanović
Reg.broj licence FMF: 3030107233
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Esad Morankić
Poslovna adresa: TC Slatina br.9, L 1, Tuzla


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7