Registar društava za reviziju

REFK d.o.o. Konjic


Adresa:
Kolonija do br. 18, Konjic


ID broj:
4227827030006

Registarski broj licence FMF:
9070025144

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000990


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Kasim Herić
Tel: 036 729-037
Mob: 061 474-584


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Enver Herić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Kasim Herić
Poslovna adresa: Kolonija do br. 18, Konjic
Učešće u osnivačkom kapitalu:  100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Kasim Herić
Reg.broj licence FMF: 3070089101
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Enver Herić
Poslovna adresa: Kolonija do br. 18, Konjic


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7