Registar društava za reviziju

RSM BH d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Milana Preloga br. 12 (Bosmal City Center), Sarajevo


ID broj:
4202017540005

Registarski broj licence FMF:
9090046146

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001010


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Lejla Kaknjo
Tel.: 033 979-440
Fax: 033 942-654
Mob. 063 919-484
E-mail: lejla.kaknjo@rsm.ba, berna.sljokic@rsm.ba
web: www.rsm.global/bosniaandherzegovina/bs
www.rsm.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Lejla Kaknjo, direktor
Berna Šljokić, izvršni direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Lejla Kaknjo
Poslovna adresa: Milana Preloga br. 12 (Bosmal City Center), Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu:  50%

Ime i prezime/naziv: Berna Šljokić
Poslovna adresa: Milana Preloga br. 12 (Bosmal City Center), Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu:  50%


Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Lejla Kaknjo
Reg.broj licence FMF: 3090167101
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Berna Šljokić
Reg.broj licence FMF: 3090003116
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Lejla Kaknjo
Poslovna adresa: Milana Preloga br. 12 (Bosmal City Center), Sarajevo

Ime i prezime: Berna Šljokić
Poslovna adresa: Milana Preloga br. 12 (Bosmal City Center), Sarajevo

 

Članstvo u mreži i nazivi i adrese društava članica i povezanih društava:

Punopravni član RSM International Ltd, 11 Old Jewry, 2nd Floor, London, EC2R 8DU England (www.rsmi.com)


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7