Registar društava za reviziju

CONTROL REVIEW d.o.o. Banja Luka


Adresa:
Gundulićeva br. 70, Banja Luka


ID broj:
4402016020007

Registarski broj licence FMF:
9120014155

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001040


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Milica Šinik Kotur
Tel. 051/347-560, 825-050
Fax: 051/347-561, 825-052
Mob. 065/ 531-682
E-mail: milicasinik@yahoo.com
www.control-review.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Mirjana Šinik, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Mirjana Šinik
Poslovna adresa: Gundulićeva br. 70, Banja Luka
Učešće u osnivačkom kapitalu:  100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Mirjana Šinik
Reg.broj licence FMF: 30120238156
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Milica Šinik Kotur
Reg.broj licence FMF: 30120239212
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Mirjana Šinik
Poslovna adresa: Gundulićeva br. 70, Banja Luka


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7