Registar društava za reviziju

GRANT THORNTON d.o.o. Banja Luka


Adresa:
Vase Pelagića 2/IV, Banja Luka


ID broj:
4403514340007

Registarski broj licence FMF:
9120039152

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001070


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Anđela Novaković
tel: 051 211-509
fax: 051 211-501
e-mail: office@ba.gt.com
www. grantthornton.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Aleksandar Džombić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Aleksandar Džombić
Poslovna adresa: Vase Pelagića 2/IV, Banja Luka
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Jadranka Kurbalija
Reg.broj licence FMF: 3123555215
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Aleksandar Džombić
Reg.broj licence FMF: 3123554218
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Nevena Milinković
Reg.broj licence FMF: 3120072164
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Vedrana Knežević
Reg.broj licence FMF: 3090693205
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Aleksandar Džombić
Poslovna adresa: Vase Pelagića 2/IV, Banja Luka

Članstvo u mreži i nazivi i adrese društava članica i povezanih društava:
Grand Thornton International Ltd.  www.grantthornton.com


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7