Registar društava za reviziju

LAMIS d.o.o. Srebrenik


Adresa:
21. Srebreničke brigade bb, Srebrenik


ID broj:
4210206480008

Registarski broj licence FMF:
9030016167

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001110


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Subhija Ibrahimović
tel: 035 644-733
e-mail: ijakub@hotmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Subhija Ibrahimović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Jakub Ibrahimović
Poslovna adresa: 21. Srebreničke brigade bb, Srebrenik
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Jakub Ibrahimović
Reg.broj licence FMF: 3031104221
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Zoran Varivoda
Reg.broj licence FMF: 3030846228
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Subhija Ibrahimović
Poslovna adresa: 21. Srebreničke brigade bb, Srebrenik


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7