Registar društava za reviziju

POLAR d.o.o. Brčko Distrikt BiH


Adresa:
Bulevar mira 3, Brčko


ID broj:
4600085580002

Registarski broj licence FMF:
9110022168

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001120


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Enver Abadžić
tel./fax: 049 217-763
mob. 061 725-579
e-mail: ababrcko@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Almira Abadžić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Enver Abadžić
Poslovna adresa: Bulevar mira 3, Brčko
Učešće u osnivačkom kapitalu: 50,99%

Ime i prezime/naziv: Almira Abadžić
Poslovna adresa: Bulevar mira 3, Brčko
Učešće u osnivačkom kapitalu: 49,01%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Enver Abadžić
Reg.broj licence FMF: 3110317223
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Almira Abadžić
Poslovna adresa: Bulevar mira 3, Brčko


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7