Registar društava za reviziju

INFO BUSINESS d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Rustempašina 23, Sarajevo


ID broj:
4201820080009

Registarski broj licence FMF:
9090041162

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001130


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Emira Sijerčić
tel: 033 211-371
e-mail: info.infobusiness@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Emira Sijerčić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Merisa Kurtanović
Poslovna adresa: Rustempašina 23, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Merisa Kurtanović
Reg.broj licence FMF: 3090032164
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Emira Sijerčić
Poslovna adresa: Rustempašina 23, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7