Registar društava za reviziju

PERLA d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Marka Marulića 2A, Sarajevo


ID broj:
4201358590004

Registarski broj licence FMF:
9090031171

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001140


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Alma Delić
Tel.: 033 251-700
e-mail: info@perla.ba
www.perla.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Remzija Bejtović, direktor
Alma Delić, prokurist
Ankica Kolobarić, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Remzija Bejtović
Poslovna adresa: Marka Marulića 2A, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 49%

Ime i prezime/naziv: Ankica Kolobarić
Poslovna adresa: Marka Marulića 2A, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 51%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Alma Delić
Reg.broj licence FMF: 3091021224
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Remzija Bejtović
Poslovna adresa: Marka Marulića 2A, Sarajevo

Ime i prezime: Alma Delić
Poslovna adresa: Marka Marulića 2A, Sarajevo

Ime i prezime: Ankica Kolobarić
Poslovna adresa: Marka Marulića 2A, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7