Registar društava za reviziju

ENAHAR d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Azize Šaćirbegović 16, Sarajevo


ID broj:
4202379960002

Registarski broj licence FMF:
9090370108

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001150


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
mob. 061 156-850
062 741-828
kontakt osoba: Mirzeta Hasidić
e-mail: enahar@bih.net.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Edin Hasidić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Mirzeta Hasidić
Poslovna adresa: Azize Šaćirbegović 16, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Mirzeta Hasidić
Reg.broj licence FMF: 3090610217
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Edin Hasidić
Poslovna adresa: Azize Šaćirbegović 16, Sarajevo
 


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7