Registar društava za reviziju

RADIUS d.o.o. Zenica


Adresa:
Adolfa Goldbergera 9, Zenica


ID broj:
4218019920003

Registarski broj licence FMF:
9040001183

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001160


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Admir Duranović
tel.: 032 440-070
fax: 032 440-071
mob. 061 104-984
e-mail: admir.duranovic@radius.ba
web: www.radius.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Nadan Duranović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Ekrem Duranović
Poslovna adresa: Adolfa Goldbergera 9, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Ekrem Duranović
Reg.broj licence FMF: 3090522198
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Sanita Tabaković
Reg.broj licence FMF: 3090001151
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Nadan Duranović 
Poslovna adresa: Adolfa Goldbergera 9, Zenica
 


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7