Registar društava za reviziju

ASC COMPANY d.o.o. Široki Brijeg


Adresa:
Gospojinska br. 1, Široki Brijeg


ID broj:
4272413100008

Registarski broj licence FMF:
9080020184

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001170


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Marko Čolak
mob. 063 329 507
e-mail: marko.colak@tel.net.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Ružica Čolak, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Marko Čolak
Poslovna adresa: Gospojinska br. 1, Široki Brijeg
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Marko Čolak
Reg.broj licence FMF: 3081168233
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Vlatko Malbašić
Reg.broj licence FMF: 3070068212
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Marko Čolak
Poslovna adresa: Gospojinska br. 1, Široki Brijeg


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7