Registar društava za reviziju

RR-team d.o.o. Tuzla


Adresa:
Hadži Bakirbega Tuzlića 8b, Tuzla


ID broj:
4210323950007

Registarski broj licence FMF:
9030033188

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001200


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Ahmed Glumčević
tel. 035 255 125
mob. 061 164 231
e-mail: info@rr-team.ba
web: www.rr-team.ba


Osobe ovlaštene za zastupanje:

Selma Šehić,direktor
Ahmed Glumčević, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Ahmed Glumčević
Poslovna adresa: Hadži Bakirbega Tuzlića 8b, Tuzla
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Ahmed Glumčević
Reg.broj licence FMF: 3030789220
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Sead Hadžić
Reg.broj licence FMF: 3030584225
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Selma Šehić
Poslovna adresa: Hadži Bakirbega Tuzlića 8b, Tuzla


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7